Wie wat waar?

De teams houden zich bezig met tal van diensten en projecten, de stafafdelingen ondersteunen die werkzaamheden en zetten zich in voor externe klanten.

Directie
Ineke Bakker
Esther Brans (secretariaat)
Liesbeth Timmers (managementassistent)

Afdelingsmanagers
Henriëtte Boerma
Derk Stegeman
Sandra de Vreede-Smid (bedrijfsbureau)

Voor nevenfuncties directeur en MT-leden klik hier.

---

2GO: Maatjesprojecten Mensenhandel en Huiselijk Geweld
Inge van Bommel
Lizebeth Melse

BabyBullenBank
Stien de Klein (vrijw.)
Wim de Klein (vrijw.)
Marja Prins (vrijw.)

Bethel
Klaas Bruins
Nelleke van Kooij-Tanja (beheerder)

Budgetmaatjes070 & Samen tegen Schulden
Pauline Eggink
Christi Loor-Lotterman

Buurt en Lukaskerk
Joline van Poppel

Den Haag Wereldhuis
Lizebeth Melse

Diaconaal advieswerk/Vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst

Diaconaal opbouwwerk
Kees Buist (Den Haag Zuidwest)
Robin de Jong (Haagse Hout)
Jorine de Klerk (Haagse Hout - tijdelijk)

Gemeentesupport
Jan Grotendorst
Derk Stegeman

De Halte
Renée Helmes
Lizebeth Melse

Individuele hulpverlening
José Planken
Jenneke van Veelen

JONG Transvaal
Inge van Bommel

Kariboe Bibi
Lerina Kwamba

Kies! Sociale Supermarkt
Kees Buist
Tsjabo Gunther Mohr
Peter Weidmann

 

De Kinderwinkel
Maaike Bruggeman
Marijke Beker-Beekman
Petra Kruisselbrink

Mediatheek De Bovenkamer
Ria van der Geest (vrijw.)

De Oase
Jan Baronner
Esther Brans (secretariaat)
Renée van Mil (beheerder)

Ouderenwerk
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk

Over de drempel
Jan Grotendorst

De Paardenberg
Jeannet Bierman (coördinator)
Esther Brans (secretariaat)
Geoffrey Vijverberg (beheerder)

StekJong
Jonatan Bartling
Dorinde IJdo (coördinator)
Maike Lolkema
Chris van Wieren (tijdelijk)

Straatpastoraat (begeleiding)
Derk Stegeman (directeur)
Rieneke de Vries (coördinator vrijwilligers)

---

Communicatie & fondsenwerving
Susan Goertz (secretariaat)
Marian Hoek van Dijke
Willem van der Meiden
Marianne Polderman (secretariaat)

Financiën & beheer
Peter Prijs (adviseur)
Jannes Bot
Grace Manoch
Kees van der Nol

Kwaliteitsbeheer, P&O 
Ineke Bakker
John Kerseboom
Susan Goertz (secretariaat)

Office support
Jane König
Vivian Luyckx
Jolanda Treur

---

Stek-bestuur
Rein Willems (voorzitter)
Johan Bovenlander (secretaris)
Kerst Troost (penningmeester)
Marion Jongens
Charlotte van der Leest
Barend van der Meulen