"Voel je je eenzaam? Zet dan zelf stappen"

Anne Baan-van Dijk

Ik vraag hun om met behulp van de methodiek van photovoice met zelfgemaakte foto’s of andere afbeeldingen aan te geven op welke momenten ze zich eenzaam of niet verbonden voelden. Een groepsgesprek daarover maakt dan letterlijk inzichtelijk hoe eenzaamheid en verbondenheid eruit zien. Eenzaamheid is nu eenmaal lastig onder woorden te brengen. Beelden kunnen daarbij helpen. Die gespreksmethode heet foto-elicitatie. Dat ik zelf graag fotografeer zal de keuze voor deze methodiek wel mede ingegeven hebben.” Wat hoop je dat je onderzoek oplevert? “Ik wil de vraag beantwoorden wat er vanuit Zinzoekers gedaan zou kunnen worden om het sociale netwerk onder de deelnemers te versterken zodat er meer verbondenheid ontstaat. Het onderzoek is voor mij geslaagd als de gesprekken goed verlopen en persoonlijk worden. En als de problematiek daardoor duidelijker in beeld komt. Ik denk dat als je je eenzaam voelt, je zelf stappen moeten zetten. Stort je niet blindelings in allerlei clubjes of ontmoetingen. Je kunt beter eerst bij jezelf nagaan waar dat eenzame gevoel vandaan komt.”

En dan, als je afgestudeerd bent? “Ik hoop dat deze methodiek ook mijzelf inspireert. Ik zou zelf graag een eigen creatief bedrijfje willen beginnen, niet alleen om zelf creatief te kunnen zijn, maar ook om mensen te inspireren creativiteit en zingeving met elkaar te verbinden. Ik zou workshops willen geven en creatieve retraites willen organiseren.” Wordt vervolgd.

Zinzoekers, onderdeel van StekJong, zoekt samen met twintigers en dertigers naar betekenis in filosofie, geloof, kunst, muziek, of door iets te betekenen voor een ander. Zinzoekers organiseert ontmoetingen en events van klein tot groot.