"Liefde geven krijg je terug"

Waadjid Lalmohamed

Wat doe je als maatje? ”Ik ben vooral bezig samen met de deelnemer de boel thuis op orde te krijgen en de problemen in kaart te brengen. Ik wil niet onderdeel van die problemen zijn, maar ik wil samen verder komen richting het begin van een oplossing. Maar de mensen moeten zelf de stappen zetten. De tweede man die ik begeleid was door het strikte beleid van de overheid in de problemen gekomen en begreep niet dat de oplossing ook bij de overheid lag. Dat de overheid ook helpt en dat daarvoor nodig is dat je thuis de boel op orde hebt. En als zij bij de overheid daarvan weten, kunnen ze je ook helpen. Maar stress om schulden helpt niet. Deze mensen leven in stress en dan komt er iemand die ze niet kennen. Laat ze eerst aan je ruiken en voelen en begin niet met regelen.”
Lukt het altijd? En wat krijg je van deze mensen terug? “Minimaal contact is soms het hoogst haalbare, maar dat kan al belangrijk zijn. Het is mensenwerk, dus je kunt altijd iets bereiken. Ik leerde het al in mijn jeugd: mensen verzorgen en helpen. Het gaat om liefde en deze mensen voelen dat. Dat je liefde geeft motiveert me om hiermee door te gaan, want liefde krijg je terug. Als je helpt, word je zelf ook toegankelijker voor anderen. Onbewust ben ik ook geestelijk gegroeid, de mensen die ik ontmoet geven dus ook mij energie.”

Budgetmaatjes070 is een maatjesproject van Stek. Vrijwilligers worden maatjes van mensen die diep in de schulden zitten en hulp nodig hebben om weer regie over hun eigen leven te krijgen.