De eierwekker

Inge van Bommel

Maar dan vertelt Mo verder. Hij wordt de klas uit gestuurd. Zijn buurman mag blijven zitten. Boos verlaat Mo het lokaal en slaat met de deur. Hij wordt altijd boos als hij oneerlijk wordt behandeld, legt Mo uit. Weer is het stil. Hoe vaak is Mo dit jaar al uit de klas gestuurd? ‘Al drie keer deze maand, mevrouw, daarom ben ik nu geschorst.’ ‘Bij dezelfde docent?’ vraag ik verder. Hij knikt.

Zijn moeder was al op school uitgenodigd voor een tienminutengesprek. De mentor had aan het begin van het gesprek een eierwekker opgewonden. Tien minuten zijn tien minuten. Voordat moeder het verhaal goed en wel had begrepen, was de eierwekker afgegaan en moest ze naar huis. Thuis was moeder heel boos geworden, vertelt Mo. De moeder van Mo vindt namelijk dat leerkrachten altijd gelijk hebben. Dat vinden de meeste ouders van onze leerlingen. Docenten zijn volwassenen die ook nog hebben doorgeleerd. Die spreek je dus niet tegen. Ik wil het verhaal toch ook eens van de andere kant horen en besluit de volgende dag naar school te bellen. Mo is na mijn telefoontje niet meer uit de les gestuurd. Laatst moest zijn moeder weer naar school komen voor een tienminutengesprek. Nu voor zijn rapport. ‘Geen eierwekker deze keer, mevrouw’, grinnikt Mo. Volgens Mo komt dat omdat zijn mentor nu weet dat er nog iemand over de schouders van Mo en zijn moeder meekijkt. Ik denk dat hij gelijk heeft.

Inge van Bommel is projectleider van JONG Transvaal