StekJong

Verder ondersteunen en begeleiden wij ouders, docenten, jeugdwerkleiding en predikanten in hun zoektocht naar zinvolle en creatieve vormen van geloofscommunicatie. Dit doen wij door ondersteuning te bieden of samen nieuwe vormen te ontwikkelen. 

 

Godly Play

SJ%20Godly%20Play.JPG

Godly Play is een speels concept om verhalen uit de bijbel te ontdekken: kinderen ontdekken betekenis in verhalen en mogen daarbij zelf over God vertellen, in hun eigen woorden, beelden en ervaringen. StekJong biedt in samenwerking met de stichting Godly Play verteltrainingen, intervisie en vertellingen op locatie. Lees meer

Zinzoekers

SJ%20Zinzoekers.jpg

Zinzoekers zoekt samen met twintigers en dertigers naar betekenis in filosofie, geloof, kunst, muziek, of door iets te betekenen voor een ander. We organiseren ontmoetingen en events van klein tot groot.  Lees meer

Support

SJ%20Support.jpg

Wil je vanuit jouw school, kerk, organisatie of (studenten)vereniging nadenken over, of iets organiseren rond zingeving en/of geloofscommunicatie? Vanuit StekJong werken we graag samen met jou ideeën, plannen en projecten op maat uit. Lees meer

Tafel van Hoop

Tafel%20van%20Hoop%20strand_0.JPG

De Tafel van Hoop is een ritueel rondom eten, breken en delen, ontwikkeld door StekJong. Het leven van alledag komt bij een feestelijke maaltijd samen met oude verhalen en rituelen. Lees meer

 

School van Barmhartigheid

School%20van%20Barmhartigheid1.jpg

In dit spannende project zoeken middelbare scholen en StekJong naar manieren om scholieren gevoelig te maken voor vragen over barmhartigheid en ‘er zijn voor de ander’. Scholieren komen in contact met mensen die zij in het dagelijks leven niet altijd tegenkomen en ervaren hoe het is om barmhartig te zijn.  Lees meer

Wij Zijn Den Haag

Wij%20Zijn%20Den%20Haag.jpg

Het nieuwe project Wij Zijn Den Haag richt zich op ontmoetingen tussen jongeren van 18-25 jaar uit de verschillende wijken van Den Haag met als hoofdthema ‘verbinding’. In 2021 ging dit project van start en er wordt hard gewerkt aan het programma. Lees meer

Geloven met kinderen

SJ%20Geloven%20met%20kinderen_2.jpg

StekJong onderzoekt hoe ‘geloven met kinderen’ vorm krijgt in kerken, buurthuizen, gezinnen en op school en ontwikkelt nieuwe manieren om daar invulling aan te geven. Lees meer

 

StekJong-Logo-640_1.jpg

Wil je van gedachten wisselen over wat we voor je kerk, school of groep kunnen betekenen? Heb je een vraag of een idee? Zou je gewoon eens met één van ons willen sparren? Neem contact met ons op!

Algemeen
stekjong@stekdenhaag.nl, 070-3181616
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag

Maike Lolkema - Coördinator, School van Barmhartigheid, Tienerwerkadviseur, Support
mlolkema@stekdenhaag.nl, 070-3181633

Dyanti Deira - Zinzoekers, Jonge gezinnen
ddeira@stekdenhaag.nl, 070-3181650

Christi Loor-Lotterman - Godly Play, Support
cloor@stekdenhaag.nl, 070-3181616

Shahanaaz Shaik Roestali - Wij Zijn Den Haag
sshaik@stekdenhaag.nl, 070-3181655

 

Teamfoto%20StekJong%202019.jpg