De Paardenberg

In De Paardenberg zorgen medewerkers van Stek er samen met meer dan 70 vrijwilligers voor dat iedereen die behoefte heeft aan een van de activiteiten, er ook daadwerkelijk terecht kan. Wil jij op deze mooie plek vrijwilligerswerk doen? Je bent van harte welkom!

Vrienden van De Paardenberg

Regelmatig ontvangen we kleine giften voor De Paardenberg. We zijn hier heel blij mee. Wilt u het werk van De Paardenberg financieel steunen? Dat kan! U kunt een gift storten op rekeningnummer NL02 INGB 0007 4110 75, ten name van Vrienden van De Paardenberg te Den Haag.

Agenda

Vanwege maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaan de activiteiten beperkt en in aangepaste vorm door. Er is spreekuur iedere woensdag van 10:00 tot 12:00 uur. Hiervoor moet u zich vooraf telefonisch aanmelden.
Klanten van de voedselbank kunnen terecht op de gebruikelijke dag en tijd.

De Paardenberg  

Paardenbergstraat 1, 2572 XH Den Haag 

070-3181660

wvanulft@stekdenhaag.nl

Diaconaal werker: Wil van Ulft