Projecten

Armoedebestrijding

Armoedebestrijding is vanouds een belangrijke diaconale taak. Stek helpt mensen in acute financiële nood en brengt mensen die hulp en advies nodig hebben in contact met vrijwilligers die kunnen helpen met de administratie. Stek werkt samen met andere organisaties in Den Haag om de armoedeproblematiek onder de aandacht te brengen

Kinderen en Jongeren

Wij geloven dat kinderen en jongeren het verdienen om zich te kunnen ontwikkelen. Daarom helpen we hen bij het benutten van hun talenten en het praten over de dingen die hen bezighouden.  

Meer weten over de afzonderlijke projecten? Neem dan een kijkje op de afzonderlijke projectpagina's.