Minder activiteiten, wel zorg

Nieuws text rechts

Kinderwinkel 
Juf Monique: 06-58070042, Juf Marijke: 06-45113686 De activiteiten in de Kinderwinkel voor de kinderen en jongeren gaan door binnen de richtlijnen van de Rijksoverheid. Kijk voor een actueel overzicht op www.kinderwinkeldenhaag.nl  

Maatjesprojecten 
Vanuit onze maatjesprojecten begeleiden onze vrijwilligers mensen met problematische schulden, psychische problemen of behoefte aan sociaal contact na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld of bij eenzame ouderen. In deze periode is er veel contact via telefoon. Ook is ‘live’ contact soms mogelijk. 

Ouderenwerk 
Marianne van Schravendijk, 06-58070041, Anita del Monte Lyon-Hendriks, 070-3181616 
Al zijn verschillende activiteiten afgelast, de ouderenwerkers blijven telefonisch bereikbaar voor een gesprek, voor wie dat wil. Ook zijn er telefooncirkels gestart voor mensen voor wie de activiteiten nu niet door kunnen gaan.   

Winterstek
www.stekdenhaag.nl/winterstek
Winterstek 2021 gaat begin januari van start, net als Zomerste als 'light' editie: met 21 leuke activiteiten die volgens de RIVM-voorschriften gehouden kunnen worden. Aanmelden kan tot en met 11 december.

Individuele noodhulp 
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen zoals gebruikelijk per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Meer informatie is te vinden op de pagina Noodhulp. 

Jeugdwerk 
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633. 

Zinzoekers
www.zinzoekers.nl
Deze tijd is misschien wel juist de tijd waarin levensvragen door je hoofd spelen. En als je veel thuis werkt of studeert, kan het heel fijn zijn om af en toe mensen te zien en spreken. Twee redenen waarom we zoveel mogelijk doorgaan met de activiteiten van Zinzoekers voor twintigers en dertigers uit (regio) Den Haag. Digitaal, en zodra het weer kan in kleine groepjes en veel naar buiten. Ook is er op 18 december weer een bijzondere Zinzoekers Kerstspecial! Natuurlijk houden we rekening met de voorschriften van het RIVM.
Weet je welkom om aan te sluiten! Alle informatie is te vinden op de website van Zinzoekers.

BabyBullenBank 
Aanvragen voor de BabyBullenBank kunnen zoals gebruikelijk per e-mail worden ingediend. Meer informatie is te vinden op de pagina BabyBullenBank