Love the stranger!

Stekje #8 - 9 mei 2023
Nieuws text rechts

Gedenk, opdat gij zult leven! Als gedachtenis ergens een betekenisbepalende bron heeft, dan hier bij de vreemdeling en in het liefhebben van de vreemdeling. In de bijbel staat dat God aan weduwen en wezen recht verschaft en vreemdelingen in bescherming neemt en hen voorziet en van voedsel en kleding. En ook u, zo staat er dan: ‘ook u moet de vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte’ (Deuteronomium 10, 17-19). Dit gedenken dat je vreemdeling was is een oefening in inleving, het is een oefening in humanisering van de mensen die vluchten, een oefening in liefde voor de andere mens, die er zo een is als ik ben. Pointe van deze Bijbelpassage is denk ik ook deze: wanneer we niet gedenken, wanneer we ons niet oefenen in het liefhebben van de vreemdeling, dan zullen we er uiteindelijk niet in slagen om de andere ‘anderen’ lief te hebben en menselijk te behandelen. En is dat niet precies het visioen, zonder welk het volk verwildert….?

Love the Stranger! Wat zou ik blij zijn met een vergelijkbare tekst van Nederlandse kerkleiders. Heeft onze Protestantse Kerk in Nederland zich soms te veel verbonden met de politieke zorgen om draagvlak van de Nederlandse of de christelijke politiek? Hoe lang kunnen we het nog verdragen om te leven in een land dat zijn grenzen verdedigt met de dood als instrument? Hoe lang kunnen we het verdragen dat Europa moord en doodslag uitbesteedt aan regimes op afstand? Duidelijk is dat dit proces van ontmenselijking van vluchtelingen ook onszelf op den duur steeds meer ontmenselijkt. Totdat we het gewoon echt geloven: dat ‘wij’ hier wel horen en ‘zij’ niet, dat ‘wij’ wel recht hebben op deze rijkdom en ‘zij’ niet.

 Handtekening%20Stekje%20-%20Derk.jpg202009%20door%20Henri%C3%ABtte%20Guest.jpg

Met regelmaat schrijft directeur Derk Stegeman een 'Stekje', over een onderwerp in stad en kerk dat om aandacht vraagt.