"It's the community stupid!"

Stekje #7 - 20 maart 2023
Nieuws text rechts

In het rapport lees je dat ook terug als het gaat over de werkwijze van kerken. Als kenmerkend wordt dan bijvoorbeeld beschouwd dat mensen vanuit vertrouwen, liefde en gelijkwaardigheid ondersteund worden. Dat er tijd is voor mensen en aandacht. Dat elke vorm van hulp en ondersteuning onvoorwaardelijk is.  En vaak wordt ondersteuning geboden in relaties die duurzaam zijn, trouw.

Dat al deze wezenlijke kenmerken van kerkelijke armoedebestrijding zich in de relationele sfeer bevinden, vind ik hoopgevend. Ze onderstrepen dat armoedebestrijding niet primair over economie gaat, maar over gemeenschap. It’s the community stupid! Armoedebestrijding heeft pas werkelijk kans van slagen wanneer het denken in termen van wijzij wordt doorbroken. Het is essentieel dat we aan inclusieve relaties en gemeenschappen bouwen, gemeenschappen waar de armen ‘er bij’ zijn en ook ‘er bij’ horen.

Economen stellen bezuinigingen op de zorg voor om deze betaalbaar te houden. Gemeenschapsdenkers pleiten voor investeringen in een samenleving die meer bestaanszekerheid bieden  voor iedereen, zodat mensen minder beroep op de zorg zullen doen. Vanuit onze christelijke traditie hebben we oog voor gemeenschappen, waar de talenten en vermogens van ieder mens voor ieder mens kunnen worden ingezet, benut en gewaardeerd. En dan gaat het om financieel en intellectueel vermogen, maar ook om spiritueel, creatief en zorgzaam talent. Dan gaat het om het vermogen om los te laten wat we verkrampt bezitten en vasthouden. Opdat we de handen vrij en leeg hebben om te ontvangen wat anderen ons geven.

Handtekening%20Stekje%20-%20Derk.jpg202009%20door%20Henri%C3%ABtte%20Guest.jpg

 

Met regelmaat schrijft directeur Derk Stegeman een 'Stekje', over een onderwerp in stad en kerk dat om aandacht vraagt.