Godlof dat onkruid niet vergaat - Kerstwens Derk Stegeman

Nieuws text rechts

We beleven een tijd van crises. In het werk van Stek zijn het de vluchtelingenopvangcrisis en de energiecrisis, die ons direct raken. We vangen mensen op, die anders in Ter Apel buiten hadden moeten slapen. We ontvangen en helpen mensen, die financieel door de bodem zakken en ook mentaal elk houvast of perspectief kwijt zijn. Het zijn enkele voorbeelden van ons werk, dat zonder de inzet en betrokkenheid van de vrijwilligers en andere betrokkenen bij het werk van Stek niet mogelijk zou zijn. Voor die kostbare inzet en betrokkenheid wil ik u bijzonder hartelijk danken.

Bij alles wat er gebeurt, kan ons werk vruchteloos geploeter lijken. We kunnen het gevoel hebben dat crises en oorlog over ons heen walsen. Laten we inspiratie ontlenen aan klein en kwetsbaar groen, dat door asfalt heen breekt. Laten we moed putten uit de veerkracht van nieuw leven.

In de kerk kijken we in de Adventstijd uit naar de komst van het Christuskind. Zijn nieuwe leven is een kritisch kruid, dat opkomt in de voegen van alle wanhoop en onrecht. De boodschap van vrede en recht blijft zich uitzaaien. Godlof dat onkruid niet vergaat!

Namens het bestuur en de medewerkers van Stek wens ik u allen vreugdevolle Kerstdagen toe. En voor 2023 veerkracht en vrede.

Handtekening%20Stekje%20-%20Derk.jpg202009%20door%20Henri%C3%ABtte%20Guest.jpg