Geen activiteiten, wel zorg

Nieuws text rechts

Stagehuis Schilderswijk: Vanuit het Stagehuis hebben Buurtbroeders met de wijkagenten in de wijk voorlichtingsposters in verschillenden talen ophangen bij organisaties en ondernemers in de winkels en flyers uitgedeeld aan bewoners. Mogelijk komt er met andere organisaties samen een digitaal aanbod aan jongeren via livestreams en/of videoboodschappen.
Als studenten of bewoners behoefte hebben om achter een computer te zitten of opdrachten uit te printen kan dat ook in samenspraak met Yassine Abarkane, 06-39127074. Hij is van 11.00 t/m 14.00 uur fysiek aanwezig, maar afspraken op andere tijden zijn mogelijk.

Maatjesprojecten
Vanuit onze maatjesprojecten gaan vrijwilligers op bezoek bij mensen met problematische schulden, psychische problemen of behoefte aan sociaal contact na ervaringen met mensenhandel of huiselijk geweld of bij eenzame ouderen. De projectleiders hebben per project afspraken gemaakt over de veilige voortgang van die contacten, bijvoorbeeld via de telefoon of per mail. Via belrondes houden zij de vinger aan de pols om crisissituatie zoveel mogelijk te voorkomen. Intakes van cliënten voor deze projecten is momenteel helaas niet mogelijk. Zie verder de informatie op de websites.

Ouderenwerk
Al zijn de gespreks-, dagopvang- en maaltijdgroepen voor ouderen afgelast, de projectleiders blijven bereikbaar binnen die organisatie. Verder zet één van de ouderenwerksters momenteel telefooncirkels op binnen haar projecten. Het maatjesproject Blijf je nog even? heeft afspraken met de vrijwilligers gemaakt.

Voedselbank uitgiftepunten
Nadat Voedselbank Haaglanden eerder moest besluiten voorlopig geen voedselpakketten uit te delen, is met steun van de gemeente Den Haag een noodregeling ingesteld: klanten van de Voedselbank komen voorlopig in aanmerking voor supermarktbonnen. De bonnen bedragen 15 euro en een huishouden met meer dan 4 personen kan twee bonnen ontvangen.
Klanten van de uitgiftepunten die door Stek beheerd worden kunnen daar terecht voor hun bonnen (zie apart nieuwsbericht).

Jeugdwerk
Mocht je de komende tijd behoefte hebben aan meedenkkracht in het vormgeven van je tieneractiviteiten, dan is Maike Lolkema beschikbaar. Dit geldt ook voor vragen over de School van Barmhartigheid: Maike Lolkema, 070-3181633.

Individuele noodhulp
Aanvragen voor individuele financiële noodhulp kunnen per e-mail worden ingediend door hulpverleners. Zie verder de betreffende pagina op de website van Stek.

Den Haag Wereldhuis
Den Haag Wereldhuis is telefonisch, via whatsapp of per mail bereikbaar: 070-3181673 of 070-3181658 op maandag en vrijdag (10.00-14.00 uur) of dhwereldhuis@stekdenhaag.nl. Whatsapp via  06-57547269. Stempels en brieven in verband met medicatie kunnen op een later afgesproken moment worden opgehaald.

JONG Transvaal|Schilderswijk
JONG Transvaal|Schilderswijk heeft een online-begeleidingssysteem opgezet. Leerlingen, ouders en team zijn enthousiast. Het is helaas wegens capaciteitsproblemen niet mogelijk om nieuwe leerlingen toe te voegen aan dit begeleidingssysteem.

Haags Straatpastoraat
De pastores van het Straatpastoraat beperken noodgedwongen hun contacten met daklozen voornamelijk tot de telefoon. Er worden posters verspreid met hun telefoonnummers. De maaltijden op vrijdag gaan voorlopig niet door. Op vrijdag 27 maart deelt het Straatpatoraat (voorlopig voor de laatste keer) een maaltijd uit en inventariseert de nood aan maaltijden. Verder is het van belang te melden, dat de gemeente in samenwerking met verschillende sociale organisaties, waaronder ook het Straatpastoraat, dakloze mensen met onmiddellijke ingang 24-uurs onderkomen en dagelijkse maaltijden aanbiedt.