Dossier Na de noodopvang #1

16 november 2022
Nieuws text rechts

De andere realiteit
Maar het werd meteen anders. In Ter Apel werden ze gedwongen om meteen hun telefoon in te leveren (waarschijnlijk om te voorkomen, dat zij beelden zouden verspreiden). Ze moesten in de hal op de grond slapen, met enkel een deken over zich heen. De andere dag werden ze zonder informatie naar een ander kamp gebracht, nabij Marnewaard, anderhalf uur rijden van Ter Apel. Daar zijn ze enkele dagen geweest. Hoewel ze daar continu probeerden positief te blijven en hun dankbaarheid uit te drukken, omschreven ze het kamp als een soort gevangenis. De omstandigheden in het kamp waren erg slecht; het was er koud, er waren weinig voorzieningen en veel conflicten en diefstal incidenten. Daarbij sliepen de mannen pal naast een militair oefenterrein. Ze kregen te horen dat er mogelijk schietgeluiden zouden zijn, voor mensen met oorlogstrauma's erg confronterend. 
Ze waren dan ook blij dat ze na enkele dagen richting Budel gingen, de plek waar ook de registratie, het begin van asielprocedure, kon plaats vinden. Op de groepsfoto die we van hen kregen zien we dan ook vrolijke gezichten. Ze hebben steun aan elkaar en proberen met humor door deze periode heen te komen.
Wat continu doorschemert in het contact met hen, is dat ze zo'n fijne tijd hebben gehad in Bethel, het voelde voor hen als een thuis en alle vrijwilligers voelden als familie. Mooi om dit te horen en goed dat ze, hoe lang en uitdagend de procedures nog zullen zijn, toch een gevoel van thuis hebben kunnen ervaren. Dit zullen ze niet vergeten.


Asielprocedure gestart
Eén van onze vrijwilligers zocht hen begin november op in Budel.  Toen zij daar aankwam bleek de groep die bij ons geweest is door het personeel als prettige en sociale groep mensen bekend te staan. Maar helaas zijn daar ook mensen die geen enkele kans op een verblijfsvergunning maken, maar wel  overlast en een onveilig klimaat veroorzaken, door drugs- en alcoholgebruik, agressie en diefstal. Ook voor onze mannen is dat heel vervelend. Maar zij blijven positief, mede gedragen door het goede dat zij bij ons hebben ondervonden en door elkaar te steunen. De asielprocedure is nu bij iedereen gestart.


Door Klaas Bruins, projectleider buurt-en-kerkhuis Bethel

                                                                                                                              > naar #2