Beleidsplan 2019 - 2023

Nieuws text rechts

Stek heeft in de periode 2019 – 2023 de volgende prioriteiten:
1. Bevorderen van verbinding binnen en tussen kerken en wijken
2. Integrale ondersteuning van mensen in armoede
3. Ondersteuning en opvang van vluchtelingen, m.n. ongedocumenteerden
4. Versterken en bezielen van kinderen en jongeren.

En heeft als ambities voor de komende jaren:
1. Ontwikkelen van een toekomstgerichte aanpak voor de kerk in de stad
2. Meer samenwerking met andere kerken, in het bijzonder met migrantenkerken
3. Beschrijving en verspreiding van de methode van Stek in de diaconale praktijk
4. Aanzienlijke uitbreiding van JONG Transvaal.

Klik hier om het beleidsplan 2019-2023 te lezen. We hopen dat dit beleidsplan allen die bij Stek betrokken zijn, inspireert en houvast geeft.

 

Achtergrondinformatie

CITY+COMMUNITY+CHURCH
presentatie door David van Keulen, urban manager en strateeg van de Gemeente Den Haag, gehouden op de beleidsbijeenkomst van 18 mei 2018.