"Ambtenaar, kom maar gauw vrijwilligerswerk doen!"

Stekje #6 - 3 februari 2023
Nieuws text rechts

Nu heb ik een tip voor dit college: geef elke ambtenaar in het stadhuis de gelegenheid om een dagdeel per week in werktijd vrijwilligerswerk te doen! En wat zou het goed zijn als ook rijksambtenaren deze gelegenheid zouden krijgen.  Persoonlijk en duurzaam contact via vrijwilligerswerk is niet alleen een van de sterkst denkbare bruggen over de sociale kloof in onze stad. Vrijwilligerswerk biedt aan de overheid bovendien de ultieme gelegenheid om belangrijke ervaringskennis in huis te halen en ik ben ervan overtuigd dat daardoor het vertrouwen van mensen in overheden en van overheden in mensen alleen maar kan groeien. Voetje voor voetje want vertrouwen komt te voet maar wel voet bij stuk.

Als mensen zich met elkaar verbinden, groeit het menselijk weefsel van onze stad. Er is geen sterkere verbinding denkbaar dan deze, omdat deze verbinding zich opbouwt en versterkt uit motivatie, trouw, geduld, uithoudingsvermogen en wederkerigheid. Het is zo belangrijk voor de veerkracht van een stad, dat dit sociale weefsel wordt gevoed en versterkt!

Voor Stek is de samenwerking met vrijwilligers een way of life. We kunnen niet anders meer. Half januari kregen we voor de vierde keer het keurmerk Vrijwillige Inzet Goed Geregeld uitgereikt. Daar zijn we ook trots op, omdat we zo blij en trots zijn met al onze vrijwilligers. Als mensen zichzelf zo geven, wil je als organisatie graag dat ze zich niet alleen welkom, maar ook nuttig en gewaardeerd voelen en bovendien gehoord als ze iets zeggen dat je niet graag wilt horen. Wat zou het mooi zijn als ook onze Gemeente Den Haag zo’n keurmerk zou halen: vrijwillige inzet goed geregeld!"

 

Handtekening%20Stekje%20-%20Derk.jpg202009%20door%20Henri%C3%ABtte%20Guest.jpg