Afscheid Willem Giezeman en Nol Breebaart

Nieuws text rechts

Na tien jaar vrijwillige betrokkenheid werd het voor Nol en Willem tijd het werk over te dragen. Het jarenlang opleiden van stagairs en vrijwilligers heeft er onder andere toe geleid dat het Stagehuis Schilderswijk nu al weer drie jaar gecoördineerd wordt door een oud-stagair en de buurtsportvereniging trainers en begeleiders uit de buurt heeft.

Op 21 april nam het Stagehuis Schilderswijk afscheid van de twee oprichters. Er werd stilgestaan bij wat er de afgelopen bereikt is. Nol Breebaart en Willem Giezeman mochten uit handen van wethouder Baldewsingh een mooie stadspenning in ontvangst nemen.