Medewerkers

De teams houden zich bezig met tal van diensten en projecten, de stafafdelingen ondersteunen die werkzaamheden en zetten zich in voor externe klanten.

Directie
Derk Stegeman
Jeannette Remigius (managementassistent)

Afdelingsmanagers
Henriëtte Boerma
Willeke Eikelenboom-Kruisselbrink
Sandra de Vreede-Smid

---

2GO: Maatjesprojecten Mensenhandel en Huiselijk Geweld
Inge van Bommel
Lizebeth Melse

BabyBullenBank
Stien de Klein (vrijw.)
Wim de Klein (vrijw.)
Marja Prins (vrijw.)

Bethel
Klaas Bruins
Nelleke van Kooij-Tanja (beheerder)

Budgetmaatjes070
Pauline Eggink
Christi Loor-Lotterman

Buurt en Lukaskerk
Esther Israël

Den Haag Wereldhuis
Lizebeth Melse
Yasmine Soraya

Diaconaal advieswerk/Vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst

Diaconaal opbouwwerk Haagse Hout
Chris van Wieren

Gemeentesupport
Jan Grotendorst
Derk Stegeman

De Halte
Grace Engelbregt
Esther Israël

Individuele hulpverlening
Susan Goertz
Jenneke van Veelen
Joost Wegman (vrijw.)

JONG Transvaal | Schilderswijk
Inge van Bommel

Kariboe Bibi
Lerina Kwamba

Kies! Sociale Supermarkt
Peter Weidmann
Heleen Joziasse

De Kinderwinkel
Marijke Beker-Beekman
Monique Djizani-Terlaak

Mediatheek De Bovenkamer
Ria van der Geest (vrijw.)

De Oase
Jan Baronner
Caroline Gravekamp (secretariaat)

Ouderenwerk
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk

Over de drempel
Jan Grotendorst

De Paardenberg
Caroline Gravekamp (secretariaat)
Cherry Prins
Wil van Ulft
Geoffrey Vijverberg (beheerder)

Shalom
Heleen Joziasse

SoZa: Maatjesproject voor statushouders
Chris van Wieren

StekJong
Dorinde IJdo (coördinator)
Maike Lolkema
Christi Loor-Lotterman

Straatpastoraat (vrijwilligerscoördinatie)
Jolly van der Velden

---

Communicatie & fondsenwerving
Susan Goertz (secretariaat)
Marian Hoek van Dijke
Willem van der Meiden
Marianne Polderman (secretariaat)

Financiën & beheer
Jannes Bot
Kees van der Nol
Peggy Tjon

Kwaliteitsbeheer, P&O 
Derk Stegeman
John Kerseboom
Susan Goertz (secretariaat)

Office support
Vivian Luyckx
Marijke Parsadi
Margriet Wielinga

---

Stek-bestuur
Rein Willems (voorzitter)
Kerst Troost (penningmeester)
Marion Jongens
Charlotte van der Leest
Barend van der Meulen
Christine Otten