Medewerkers

De teams houden zich bezig met tal van diensten en projecten, de stafafdelingen ondersteunen die werkzaamheden en zetten zich in voor externe klanten.

Directie
Derk Stegeman
Susan Goertz (managementassistent)

Managers
Henriëtte Boerma
Willeke Eikelenboom-Kruisselbrink
Sandra de Vreede-Smid

Nevenwerkzaamheden managementteam

---

2GO: Maatjesprojecten Mensenhandel en Huiselijk Geweld
Inge van Bommel
Margie Kranenburg

BabyBullenBank
Stien de Klein (vrijw.)
Wim de Klein (vrijw.)
Marja Prins (vrijw.)

Bethel
Klaas Bruins
Nelleke van Kooij-Tanja (beheerder)

Budgetmaatjes070
Pauline Eggink
Christi Loor-Lotterman

Buurt en Lukaskerk
Esther Israël

Den Haag Wereldhuis
Lizebeth Melse
Yasmine Soraya

Diaconaal advieswerk/Vrijwilligersbeleid
Jan Grotendorst

Gemeentesupport
Jan Grotendorst
Derk Stegeman

Noodopvang de Halte
Grace Engelbregt
Esther Israël
Betsy Schouten (tijdelijk)

Individuele hulpverlening
Pauline Eggink
Caroline Gravekamp
Jenneke van Veelen
Joost Wegman (vrijw.)

JONG Transvaal | Schilderswijk
Inge van Bommel

Kariboe Bibi
Lerina Kwamba
Linda Entandip (tijdelijk)

Voedselbankwinkel Kies!
Heleen Joziasse
Peter Weidmann

 

De Kinderwinkel
Monique Djizani-Terlaak
Niels Zwijnenburg

Mediatheek De Bovenkamer
Ria van der Geest (vrijw.)

Ouderenwerk
Anita del Monte Lyon-Hendriks
Marianne van Schravendijk

Over de drempel
Jan Grotendorst

De Paardenberg
Caroline Gravekamp (secretariaat)
Cherry Prins
Wil van Ulft
Geoffrey Vijverberg (beheerder)

Shalom
Heleen Joziasse

StekJong
Dyanti Deira
Maike Lolkema
Christi Loor-Lotterman
Shahanaaz Shaik Roestali

Straatpastoraat (vrijwilligerscoördinatie)
Jolly van der Velden

---

Communicatie & fondsenwerving
Camie van der Brug
Marian Hoek van Dijke
Jentina Kranenburg (secretariaat)
Marianne Polderman (secretariaat)

Financiën & beheer
Jannes Bot
Kees van der Nol
Peggy Tjon

Kwaliteitsbeheer, P&O 
Derk Stegeman
John Kerseboom
Susan Goertz (secretariaat)
Kees van der Nol

Office support
Vivian Luyckx
Marijke Parsadi
Margriet Wielinga

---

Stek-bestuur
Chris van Dam (voorzitter)
Kerst Troost (penningmeester)
Marion Jongens
Charlotte van der Leest
Barend van der Meulen
Christine Otten