2GO

Vrijwilligers ondersteunen hun maatje bij het vergroten van hun sociale netwerk en motiveren hem/haar. Zij laten waar nodig cliënten kennismaken met de stad en de Nederlandse samenleving. Zij kunnen mensen meenemen naar bijvoorbeeld activiteiten in de buurt, waar de cliënt ook ander mensen kan ontmoeten. Doel is om mensen te helpen uit een spiraal van negatieve gevoelens en demotivatie te komen. 

2GO is bestemd voor vrouwen en mannen, (zeer) jong of al ouder, die zijn uitgebuit in de seksindustrie of in andere sectoren zoals de land- en tuinbouw, horeca of huishoudelijk werk. Zij zijn afkomstig uit Afrika, Azië, Centraal- en Oost Europa, Latijns-Amerika, maar ook uit België of Nederland.

verhalen_icoon.png

 

 

 

2GO

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

070-3181624

mkranenburg@stekdenhaag.nl

Projectleider: Margie Kranenburg