Diaconaal opbouwwerk

In Den Haag Zuidwest zijn diaconaal werkers en vrijwilligers bij verschillende diaconale projecten actief. Het nieuwste project is de Sociale Kruidenier, die in het najaar van 2017 gaat rijden. 

Ook op onze locaties zijn diaconaal opbouwwerkers actief: in Buurt en Lukaskerk en in de buurt-en-kerkhuizen Bethel, de Oase en de Paardenberg