Delen achter de duinen

Grootste knelpunten dit jaar zijn de oplopende schulden van vele Hagenaars, de groeiende dakloosheid die alweer fors steeg in vergelijking met 2016 en de onvoldoende beschikbaarheid van sociale woningbouw. Schulden en schuldcreatie door haaks op elkaar staand overheidsbeleid. Daarin is niets veranderd. Daarnaast wordt de zelfredzaamheid van de burger ernstig overschat.

Delen Achter De Duinen vraagt College en politiek om extra inzet en inspanning voor de kwetsbaarste burgers van onze samenleving. U kunt de inspiratienota 2017 hier downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Henk Baars 06-41170229 of Elly Burgering 06-43833590