Noodopvang De Halte

In de tijd dat mensen in de opvang verblijven, wordt door de woonbegeleider gewerkt aan een vervolgtraject (en de eventueel daarbij behorende opvang). Dat kan zijn: een aanvraag betreffende verblijfsvergunning, aangifte van vrouwenhandel of een beslissing inzake terugkeer naar het land van herkomst.

Aanmelding en plaatsing kan alleen via organisaties waarmee Stek een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan. Vanuit Stek zijn aan het project een coördinator en woonbegeleider betrokken. 

verhalen_icoon.png

De Halte

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag, 070-3181616

Contactpersonen: Esther Israël, Betsy Schouten

info@stekdenhaag.nl