Contact

 

Bethel
Thomas Schwenckestraat 28
2563 BZ Den Haag
T (070) 318 16 56
E info@stekdenhaag.nl
 

Kariboe Bibi
Van Meursstraat 1
2524 XN Den Haag
T (070) 318 16 91
E info@stekdenhaag.nl

 

Opdrachtgevers Stek

Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage
mw. M.V. Quarles van Ufford
Parkstraat 32, 2514 JK Den Haag
T (070) 385 87 07
E mquarlesvanufford@pkn-denhaag.nl
W www.protestantsegemeentedenhaag.nl

Classis ‘s-Gravenhage van de Protestantse Kerk in Nederland
dhr. R. de Jonge
Sportlaan 1046
2566 NH Den Haag
E jonge43@ziggo.nl

Diaconie van de Protestantse Gemeente te ‘s-Gravenhage
drs. H.J. Bakker (secretaris)
Postbus 371
2501 CJ Den Haag
T (070) 318 16 16
E info@diaconiedenhaag.nl
W www.diaconiedenhaag.nl