Armoedeprojecten

In het werk dat Stek doet voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente te ’s-Gravenhage is armoedebestrijding aan de orde van de dag. Dat geldt voor het werk van de diakenen van de wijkgemeenten, maar ook voor het werk op de diaconale locaties in de Haagse buurten en wijken: noodhulp, schuldhulpverlening, opvang, spreekuren, bemiddeling. Stek is tevens betrokken bij het werk van Voedselbank Haaglanden en bij het Straatpastoraat.