Zomerstek

Met 10 vrouw bij elkaar

een middagje van STEK

Luisteren naar elkaar

gedichten over en weer

van daar en hier

wel of niet op papier

genieten van merels

van rupsen en zo

Gelachen, een traan

aan het eind heel voldaan

 

Arianne de Lange

1 augustus 2017

 

Iedereen kan meedoen met Zomerstek. Deelname is bijna altijd gratis, voor een aantal activiteiten vragen we een kleine bijdrage voor materiaalkosten (€ 1,00, of € 2,50). Even inschrijven is voldoende maar wel noodzakelijk! 

Aanmelden kan voor maximaal 12 activiteiten waarvan er 2 op een reservelijst! Op volgorde van voorkeur. Daarna ontvangt u bericht voor welke activiteiten u bent geplaatst. De belangstelling is ieder jaar groot!

Omdat het wel eens gebeurde dat iemand niet kwam opdagen, terwijl er een wachtlijst was van mensen die graag wilden meedoen, moet de organisatie streng zijn. Wie geen geldige reden kan opgeven waarom hij of zij is weggebleven, wordt uitgesloten van verdere deelname.

 

Zomerstek

Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

070-3181616 of 070-3181621

info@stekdenhaag.nl