Stageplaats Communicatie

Stek is opzoek naar derdejaars student Communicatie die aan de slag wil met het opstellen van verschillende communicatieplannen en daarnaast ondersteuning biedt bij de communicatie rond diverse projecten. Interesse? Meer informatie vind je hier.

Vrijwilligerswerk bij Stek

Bij het werk in de projecten en op de locaties van Stek zijn meer dan 800 vrijwilligers betrokken. Vrijwilligerswerk staat dan ook bij Stek in hoog aanzien! Vrijwilliger zijn bij Stek: je moet er wel iets voor doen, maar je krijgt er veel voor terug!

Stek zoekt altijd vrijwilligers

Op dit moment bijvoorbeeld is 2GO - maatjesproject slachtoffers Mensenhandel of Huiselijk geweld dringend op zoek naar vrijwilligers.

Stek mag het keurmerk 'Goed geregeld' dragen, een kwaliteitsonderscheiding voor goed vrijwilligersbeleid.

 

Hebt u belangstelling voor Stek? Wilt u samenwerken met Stek? Bent u geïnteresseerd in een stageplaats of in vrijwilligerswerk?

Stek heeft vele mogelijkheden en biedt een inspirerende omgeving aan mensen die op welke manier dan ook bij het werk van Stek betrokken willen zijn.

Voor een oriënterend gesprek over vrijwilligerswerk bij Stek of informatie over stageplekken kunt u contact opnemen met:
Jan Grotendorst,  E jgrotendorst@stekdenhaag.nl , T 070 318 16 16.

Voor rondleidingen, flyers en algemene informatie kunt u contact opnemen met onze afdeling Communicatie & Fondsenwerving: Marian Hoek van Dijke of Willem van der Meiden, E mhoekvandijke@stekdenhaag.nl, wvandermeiden@stekdenhaag.nl, T 070 318 16 16.


Stek Vacaturebank

Bent u geïnteresseerd in onze vacatures voor vrijwilligerswerk bij Stek?  Klikt u dan hier voor de vacatures.

Vrijwilligers doen bij Stek heel gevarieerd vrijwilligerswerk zoals:

  • Gastheer of gastvrouw in een inloophuis;
  • Kinderactiviteiten begeleiden;
  • Redactiewerk;
  • Koken;
  • Nederlandse les geven.

We hopen u te verwelkomen bij één van onze activiteiten.