Stek en vrijwilligers

Vrijwilligers zijn de kroon op het werk voor stad en kerk. Zonder hun inzet zou veel goed werk niet verricht kunnen worden. Stek wil daarom, net als andere moderne organisaties waarbij veel vrijwilligers betrokken zijn, ook iets terugdoen. Want Stek werkt niet alleen met, maar ook voor vrijwilligers.

Stek zorgt voor training en begeleiding van vrijwilligers, vergoedt de reiskosten uiteraard en waardeert haar vrijwilligers, bijvoorbeeld met een jaarlijks etentje of uitje. Verder geeft Stek een vrijwilligersbulletin uit, getiteld Goed Werk, dat alle vrijwilligers ontvangen (zie hieronder).
Voor informatie en advies over vrijwilligerszaken, zoals werving, verzekeringen en vergoedingen kunnen vrijwilligers terecht bij:

Jan Grotendorst, 
coördinator vrijwilligersbeleid
T 070 318 16 16, E info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Jan Grotendorst).

Ook zin om vrijwilligerswerk te gaan doen bij Stek? Kijk dan eens in onze vacaturebank (zie keuzemenu bovenaan pagina).

Goed Werk - vrijwilligersbulletin van Stek

Goed Werk is het vrijwilligersbulletin van Stek, voor iedereen die vrijwilliger is bij een bij Stek aangesloten project of gemeente en iedereen die in vrijwilligerswerk ondersteund wordt door Stek.

Goed werk komt vier keer per jaar uit en biedt nieuwtjes en nieuws, een interview met een vrijwilliger, een column en een agenda.
Proefnummer? Mail je verzoek om toezending van het bulletin naar:

 info@stekdenhaag.nl (t.a.v. Willy Kramer) onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats en telefoonnummer.