Vluchtelingen

Het in 2016 gestarte project Haagse Huiskamer, waarin Stek samenwerkt met verschillende maatschappelijk organisaties, wordt de verbinding gezocht tussen nieuwkomers en mensen die al langer in de stad leven.

Ten slotte biedt Stek hulp in crisissituaties. Voor mensen in schrijnende situaties, die nergens anders meer terecht kunnen, is er de tijdelijk noodopvang De Halte