Kerkasiel - Wat kerkasiel met een viering doet

Willem van der Meiden

Er is opvallend veel ruimte voor spontane inbreng van de kerkgangers. Er is ruimte voor dialogische preken, lectio divina, klankmeditatie, muziek uit alle culturen, stiltemomenten, allerlei vormen van gebed. Er is vooral ook rust. De tijd werkt anders in een doorlopende viering. Waarom niet het hele Bijbelboek Ruth gelezen? Waarom niet alle verzen van een Psalm gezongen? Niet alles hoeft gezegd te worden in één uur. We ervaren 450 uur lofzang, klacht, gebed, muziek als een doorgaande stroom, waarin je even vertoeft en weer uitstapt. Er is ook een zekere nuchterheid, het is ook wel eens rommelig, maar we beleven het als heilige rommel. Vooral imponeert ons de combinatie van sereniteit, improvisatie en saamhorigheid – die overstijgt onszelf en bezielt ons op een ongekende wijze.

In het midden, in het hart van dit gebeuren, de vijf leden van het Armeense gezin. Ze zitten regelmatig onder de kerkgangers en weten zich door hen gedragen. Wij voorgangers en kerkgangers kunnen ook weer naar buiten, zij mogen de deur niet uit. Dat schrijnt en schuurt en als protestantse kerk van Den Haag doen we er alles aan, ook achter de schermen, om een uitweg te vinden met de verantwoordelijke politici, een oplossing voor deze mensen en vooral de kinderen, die evenals 400 andere kinderen botsen op een genadeloze hantering van het Kinderpardon. Wij bieden hun kerkasiel en daarbij zijn we dankbaar voor de enorme steun die onze viering bij mensen oproept. Daarop houden ook wij het vol. Want wat er in Bethel gebeurt, heeft iets met aanhoudende trouw te maken, de trouw van God ervaren en doorgeven in onze trouw aan mensenlevens. Op hoop van zegen.

Sinds vrijdag 26 oktober is in buurt-en-kerkhuis Bethel een doorlopende kerkdienst aan de gang. Hiermee wordt kerkasiel verleend aan de familie Tamrazyan, die al negen jaar in Nederland woont, twee keer toestemming kreeg van de rechter om hier te blijven en nu toch met uitzetting bedreigd wordt. Meer informatie op:  www.protestantsekerkdenhaag.nl