Protestantse Kerk Den Haag biedt kerkasiel

Nieuws text rechts

Open
De deuren van de kerk zijn opengegaan voor dit gezin. Dat past volgens de kerk bij de openheid en gastvrijheid van kerk, juist bedoeld voor kwetsbare mensen. ‘We doen wat we altijd doen: een kerkdienst, maar dan doorlopend – zoals ook de behoefte om te worden gedragen doorlopend is. Dat doen we om dit gezin te bemoedigen, te laten merken dat we er zijn als kerk, dat er een God is die geen mens laat vallen. We bidden, zingen, zijn stil, branden kaarsen, gaan in gesprek over de geloofsvragen achter deze situatie.’ De kerkdienst vindt plaats in buurt-en-kerkhuis Bethel, Thomas Schwenckestraat 28/30.

Adempauze
De kerken zoeken naar mogelijkheden voor dialoog met de verantwoordelijke politici. Ze hopen met het verleende kerkasiel ruimte en tijd te creëren om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar uitwegen uit dit dilemma, naar een menselijke oplossing voor deze kinderen en voor al die andere kinderen die in deze situatie zitten.

Actuele informatie is te vinden op www.protestantsekerkdenhaag.nl/kerkasiel

Contact
E-mail: kerkasiel@stekdenhaag.nl
Telefoon: 070-3181656
Twitter: @StekDenHaag en @DiaconieDenHaag
Facebook: StekDenHaag

Informatie voor de pers/press information
Klik hier voor informatie in het Nederlands
Click here for information in English
Persvoorlichter/press officer: Florine Kuethe, pers@stekdenhaag.nl, 06-14234734