Armoedebrochure Diaconie verschenen

Met aanbevelingen voor overheid en kerken
Nieuws text rechts

Hoe zien de slachtoffers van de economische crisis eruit, hoe komt het dat het onze verzorgingsstaat niet lukt om iedereen in armoede of met schulden te ondersteunen, sterker nog: hoe draagt het beleid van regering en gemeente er zelfs mede toe bij dat mensen in omstandigheden terechtkomen die datzelfde beleid ongewenst acht? Feiten, waarnemingen, meningen in deze signaleringsbrochure van de Protestantse Diaconie, maar vooral veel verhalen. Plus concrete aanbevelingen aan de gemeentelijke overheid en de Haagse kerken.
De brochure is bedoeld voor welzijnswerkers en beleidsmakers, professionals en vrijwilligers,  kerkelijke gespreksgroepen en vieringen en alle andere belangstellenden.

De brochure is gratis te bestellen bij de Diaconie, info@diaconiedenhaag.nl, 070 318 16 16, en is hier te downloaden.