Missie

Dankzij haar uitgebreide netwerken, niet het minst dat van de protestantse wijkgemeenten, zoekt Stek mensen op tot in de haarvaten van de samenleving. En dankzij haar eigen deskundigheid en haar kennis van het stedelijke welzijnswerk (en van de lacunes daarin) is Stek in staat mensen te stimuleren. Zo kunnen zij zich weer oprichten, uit hun isolement komen en dankzij herwonnen zelfvertrouwen weer bezield raken, moed vatten om op hun beurt weer anderen te kunnen inspireren. Zo ontstaan nieuwe bezielde verbanden en nieuwe saamhorigheid in de buurten en wijken van onze stad. Centraal staat de gedachte dat verbinding en bescherming, versterking en bezieling processen zijn die je samen doormaakt, dat wederkerigheid het geheim is van echte hulp.